Údržba a starostlivosť o záhrady

 

Údržba záhrad a parkov

Naša spoločnosť poskytuje tieto služby:

1. Údržba trávnika

 1. Automatické a ručné kosenie
 2. Prevzdušňovanie trávnika
 3. Hnojenie
 4. Odburinenie (selektívne chemické, ručné)

2. Údržba stromov, stromoradí, verejnej zelene

 1. Rez, tvarovanie koruny (okrasné a ovocné stromy)
 2. Výrub stromov, odstraňovanie konárov
 3. Odfrézovanie pňov stromov, odstraňovanie koreňov
 4. Ošetrovanie rán

3. Starostlivosť o kry a kroviny

 1. Rez
 2. Strihanie živých plotov

4. Starostlivosť o trvalky a o záhony s trvalkami

5. Starostlivosť o letničky a dvojročné rastliny a o záhony s letničkami a dvojročnými rastlinami

6. Ochrana rastlín (ručná, strojová)

7. Revitalizácia zanedbaných plôch

 1. Likvidácia krovín
 2. Likvidácia drevnej hmoty (štiepkovanie haluzoviny)
 3. Likvidácia buriny

8. Zber opadaného lístia

9. Údržba záhradných jazierok

10. Údržba závlahových systémov (opravy, odvodňovanie)

11. Odpratávanie snehu a posyp komunikácií

 

Ponúkame Vám profesionálne služby našich odborníkov i nášho strojového parku. Keď chcete využívať naše služby príležitostne, alebo chcete s nami spolupracovať dlhodobejšie, sme Vám kedykoľvek k dispozícii.