Záhradná architektúraProjekcia okrasných záhrad

Tak, ako sa nepúšťame do výstavby domu bez projektovej dokumentácie, podobne ani funkčnú a dobre využiteľnú záhradu nemožno založiť bez projektu. Ako pre ostatné tvorivé činnosti, aj pre výstavbu záhrad a parkov platí poradie: najprv plán, až potom realizácia. Tieto činnosti sú navzájom úzko späté. Projektovanie záhrady sa realizuje vo viacerých krokoch: na základe konzultácií so zákazníkom sa ujasnia jeho požiadavky i predstavy, ktoré sú potom rozpracované odborníkom - záhradným architektom. V tejto prípravnej fáze sa vypracujú rôzne typy návrhov:

1. Projekt záhrady (situačný výkres; náčrt kompozičného riešenia záhrady, osadzovacia koncepcia, krátky popis záhrady)
2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (situačný výkres; plán na výrub stromov; návrh kompozičného riešenia záhrady; plán terénnych úprav; plán výsadby; priestorové zobrazenie a vizualizácia; technický popis)
3. Realizačný projekt (plán výsadby so zoznamom rastlín; plán závlahového systému; vytyčovací plán; detailné výkresy; vizualizácia; návrh rozpočtu bez konkrétnych cien)

Na základe realizačného plánu sa vypracuje podrobný rozpočet, na základe ktorého dodávateľ môže vypracovať cenovú kalkuláciu. Projekt nie je možné vypracovať do detailov, vždy zostávajú otvorené otázky, nevyriešené detaily, ktoré bude potrebné riešiť počas realizácie projektu. Neexistuje návrh, ktorý sa realizuje na 100%, lebo počas výstavby sa môžu vynárať nepredvídané faktory, na základe ktorých dodávateľ alebo záhradný architekt môže iniciovať úpravu pôvodného projektu.


Na čo treba myslieť pri navrhovaní parku alebo záhrady?

 • Samozrejme nestačí navrhovať a realizovať parčík na vysokej odbornej úrovni. Minimálne na takej úrovni a starostlivo sa treba oň starať v budúcnosti, aby sa dlhodobo zachovala jeho úroveň.
 • Čím sú rozlohou väčšie záhony s krovinami a trvalkami, o to náročnejšie je ich údržba (plienenie, polievanie, úprava okrajov, rez a pod.)
 • Treba si uvedomiť, že neexistuje krásna záhrada, ktorá by nevyžadovala potrebnú údržbu.
 • Vo všeobecnosti platí, že čím krajšia, čím dekoratívnejšia je skupina rastlín, o to viac starostlivosti vyžaduje a z dlhodobého hľadiska cena výsadby je vyššia.
 • Cena za vypracovanie projektu záhrady sa oplatí, ak si pomyslíme, koľko by nám stáli rastliny, ktoré by v dôsledku neodbornej výsadby na nevhodné stanovište zahynuli alebo by bolo potrebné ich odstrániť – v priebehu niekoľko rokov sa ukážu neblahé dôsledky šetrenia. Nehovoriac o architektonických prvkoch a záhradných stavbách umiestnených spontánne; tieto sa čoskoro rozpadnú alebo si zákazník neskôr uvedomí, že si zle vybral miesto, rozmery alebo typ takejto stavby.
 • Väčšina rastlín nám skrášli záhradu buď celý rok svojím lístím (vždyzelené rastliny) alebo niekoľko týždňov svojimi kvetmi – spolu to neide.
 • Pes a záhrada – sú to dva nezlučiteľné pojmy. Neexistuje záhrada, ktorá by bola „odolná“ voči psom.
 • Nepreháňajme so vždyzelenými rastlinami, najmä s ihličnanmi. Na základe skúseností správny pomer drevín je nasledovný: 60% opadavé dreviny + 40% vždyzelené rastliny, z toho len polovica ihličnany. Pôvodné rastlinné spoločenstvá v Maďarsku sa skladajú z opadavých druhov, záhrada len so vždyzelenými rastlinami pôsobí neprirodzene a pre málo kvetov často aj skľučujúco. Oveľa pestrejší vzhľad možno docieliť domácimi druhmi, navyše môžeme prežívať aj svojskú atmosféru jednotlivých ročných období.
 • Trpaslíci a iné gýčovité ozdobné predmety z plastov nemajú čo hľadať v záhrade. V záhrade sa má odzrkadľovať súlad medzi rastlinami a priestorom, architektonické prvky a stavby majú pôsobiť ako doplňujúci prvok.
 • Za 3–5 rokov treba „drasticky“ upraviť záhradu: treba preriediť rastliny, orezať a omladiť kríky, vysadiť nové. Záhrada je rastlinné spoločenstvo, ktoré sa neustále rozvíja, preto ho treba „usmerňovať“ aj pílou a sekerou.
 • Nebuďme prehnane „zelení“: chorú, zdeformovanú rastlinu, ktorú už nemožno zachrániť alebo ktorá je na nevhodnom mieste a neplní svoju funkciu, treba jednoducho zlikvidovať.
 • Z dlhodobej perspektívy sa neoplatí použiť lacný stavebný alebo iný nenáročný materiál.
 • Aj pre záhradu platí, že v rozmanitosti je krása – čím rozmanitejšia je záhrada, o to je aj krajšia.
 • Peňaženka zákazníka a jeho nároky na záhradu sú často v opačnom pomere.

 

Realizácia sadovníckych úprav

Naša spoločnosť od roku 2003 poskytuje dodávateľské služby v oblasti realizácie záhrad a sadov. Pôsobíme v Maďarsku v župe Győr-Moson-Sopron, v Rakúsku v Burgenlande, v okolí Viedne a Bratislavy. Vykonávame nasledovné sadovnícke úpravy:

1. Výrub stromov a kríkov

 • výrub vyschnutých, nebezpečných, rušivo pôsobiacich stromov, odstraňovanie konárov a koreňov
 • odstraňovanie, riedenie vyschnutého a rozbujneného krovia, odstraňovanie koreňov

2.  Terénne úpravy

 • strojové zemné práce, hrubé a jemné terénne úpravy
 • výkopové práce
 • doprava a rozprestretie ornice, kompostu, rašeliny, piesku a štrku
 • výkop a príprava podložia pre cesty, chodníky a záhradné jazierka (strojom i ručne)

3. Realizácia automatických závlahových systémov

4. Pokládka palisád

 • rôzne typy drevených palisád (kolíkové, z guľatiny a pod.)
 • svahové oporné a vegetačné tvárnice, palisády
 • oporné múry z prírodného kameňa, suché kamenné múry

5. Výstavba záhradných chodníkov a spevnených plôch

 • pokládka zatrávňovacích tvárnic a zámkovej dlažby, vybudovanie odstavných plôch pre autá
 • spevnenie záhradných ciest

6. Stavba plotov, oplotenia a priečok

 • výstavba plotov z prefabrikátov
 • výstavba deliacich stien a priečok

7. Stavba prístreškov, pergol a záhradných altánkov

8. Stavba záhradného grilu

9. Stavba záhradného jazierka

 • stavba fóliového jazierka, riešenie cirkulácie a filtrácie vody
 • vysadenie rastlín do jazierka a okolo neho

10. Zakladanie skalky

 • zakladanie skalky
 • vysadenie skalničiek

11. Pokládka záhonových obrubníkov

 • pokládka obrubníkov (drevené, kamenné a pod.)

12. Výsadba rastlín

 • dodávka a výsadba listnatých stromov (výkop jamy, hnojenie, výsadba stromov, drenážne trubky a pod.)
 • dodávka a výsadba ihličnatých, vždyzelených stromov (výkop jamy, hnojenie, výsadba stromov, drenážne trubky a pod.)
 • dodávka a výsadba okrasných kríkov (výkop jamy, hnojenie, výsadba)
 • dodávka a výsadba trvaliek
 • dodávka a výsadba letničiek a dvojročných rastlín

13. Zakladanie trávnika

 • zakladanie trávnika výsevom (ošetrenie existujúceho trávnika herbicídom, odstránenie zvyškov rastlín, prekyprenie a príprava pôdy pre výsev, aplikácia trávnikového hnojiva, výsev trávnej zmesi, utlačenie plochy valcom, polievanie)
 • zakladanie trávnika z trávnikových plátov (koberca) (ošetrenie existujúceho trávnika herbicídom, odstránenie zvyškov rastlín, prekyprenie a príprava pôdy, dodávka a pokládka trávnikového koberca, zvalcovanie,  polievanie)

14. Záhradnícke služby na cintorínoch

15. Interiérové dekorácie z kvetov